KronbergLena

Länsimaiden on nyt pakko opetella selviämään monikulttuurisuuden kanssa!

  • Länsimaissa pitäisi antaa lisää tilaa ja tukea muslimien noudattamalle sharia-laille.
    Länsimaissa pitäisi antaa lisää tilaa ja tukea muslimien noudattamalle sharia-laille.

 

Sharia ilmentää Arabian niemimaan keskiai­kaista heimo­kulttuu­ria ja sen barbaarista aja­tusmaa­ilmaa brutaaleine am­putaatio-, kivi­tys-, mestaus-, ristiinnaulitsemis- ja raipparan­gaistuksineen. Sharia mm. mää­rää, että muslimien on pakollista ru­­koilla viidesti päi­vässä ja että heidät on teloitettava us­konluopi­oi­na, mikäli he eivät tai­vuttelusta huoli­matta suostu sii­hen. Sharia mää­­rää kivittä­mään avio­rikkojat ja so­do­mian harjoittajat kuo­liaiksi, alis­­­ta­maan naisia ja pitä­mään vai­moja käy­tän­nös­sä van­kei­na ja lyö­mään heitä, pel­käs­tään mi­käli hei­dän pe­lätään olevan uppinis­kaisia, ja se kiel­tää mus­­limi­naisia avioitu­masta ei-mus­limien kanssa.

 

Se mää­rää vihaa­maan, alis­­ta­maan ja syrjimään juutalaisia ja kristittyjä ja ole­maan ankaria näitä koh­taan, otta­­maan uskottomia pantti­van­geiksi lun­nai­den toivossa tai mes­taa­maan näitä. Se mää­rää verikos­ton pa­kol­­li­seksi, paitsi jos omaiset suostuvat veri­rahaan tai jos uhri on us­kon­­luopio tai jos muslimi tappaa ei-muslimin. Se kieltää vaimoja läh­­te­mästä kodin ulkopuo­lelle ilman aviomiehen lupaa, ei-mus­limia to­­­distamasta oikeudessa muslimeja vas­taan, ja se edellyt­tää, että rais­­kauksella on oltava vähintään neljä miespuolista sil­minnä­kijää, muus­sa tapauksessa raiskauksesta syytteen nostava nainen voi jou­tua itse syytetyksi aviorikoksesta ja saada kivitys­tuomion. Se mää­rää kat­kaise­maan varkaalta kä­den ja sur­maa­maan ris­tiin­­naulit­se­mal­la tai raajat ristik­käin kat­kai­se­mal­la ylipää­tään kaik­ki, jotka ”tais­te­levat Alla­hia ja hänen lähet­tilästään vastaan ja kii­reh­ti­vät teke­mään pa­­haa”, ja ennen kaikkea sharia määrää tappa­maan kaikki ne, jotka jät­tävät isla­minus­kon, kannustavat toisia kään­tymään pois isla­mista, pilk­kaa­vat profeetta Mu­ham­ma­dia tai kri­ti­soivat islamia.

 

Sharia mää­­rää teu­rastamaan eläimet tain­nuttamatta, kieltää soitti­met lait­to­mi­na, kiel­tää naura­masta liian kovaääni­sesti ja tekemästä kuvia elä­vis­­tä olen­noista. Laki­kou­lukunnasta riip­puen sharia pitää tyttö­jen ja poikien ym­pä­rileikkauksia vähintään­kin laillisina, suo­­si­telt­avina, el­lei jopa pa­kolli­sina (sha­fi’iittinen koulukunta). Yksityis­koh­­tana mai­nit­takoon, että sha­ria mää­rää mus­limit huuh­tomaan sie­rai­men­­sa kolmesti aamulla he­rää­mi­sen jäl­keen, sillä Mu­hamma­din mu­kaan paho­lainen viettää yön­sä nenän sisällä (Mus­lim 2:462).

 

Sharia-laki tulee – oletko valmis!?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (73 kommenttia)

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Aftonbladet kirjoittaa: Lähiöiden naiset varoittaa "islamistit kontrolloivat katuja"

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/gPGm...

Suomen uutiset näyttää myös suomentaneen jutun.

"Ruotsalaisilla ei ole aavistustakaan siitä, kuinka suuri vaikutusvalta poliittisella islamilla on maahanmuuttajavaltaisilla asuinalueilla. Ennen väki yritettiin saada mukaan ruotsalaiseen yhteiskuntaan mutta ne ajat ovat nyt ollutta ja mennyttä."

https://www.suomenuutiset.fi/hatahuuto-ruotsista-g...

Itseäni ei tuo uutinen kyllä lainkaan yllätä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

”Nyt länsimaiden pitää päättää, ottavatko ne välttämättömät muutokset vastaan pakolla vai ilolla."

Pähkähullu nainen uhkailee muslimien tapaan väkivallalla.

Ymmärtämättömät saavat kannattaa ihan puhtaasti siitä ymmärtämättömyydestään johtuen. Suomessa shariaa ei vielä näytä kukaan Kimmo Sasin kannanottoa lukuun ottamatta ajavan, mutta kun saivat näin arvovaltaisen puolesta puhujan, niin eiköhän kannatusta löydy.

Pakolla tai ilolla.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

"Pähkähullu nainen uhkailee muslimien tapaan väkivallalla."

Tällainen tulkinta vaatii jo hyvin vilkasta mielikuvitusta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

No, mitä tarkoittaa "pakolla tai ilolla"? Kun heissä nyt on sellaisia, jotka reagoivat väkivaltaisesti kaikkeen vastustukseen, niin miksi tämä olisi väärin sanoa?

Kirjoitan tuolla myöhempänä, että käsittääkseni yksikään muslimi ei ole tainnut vaatia sharian tuomista Suomeen.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #15

Minun nähdäkseni Quraishi-Landes ei viitannut muslimeihin ollenkaan, vaan länsimaihin ja länsimaisiin yhteiskuntiin. Integraatio on kaksisuuntainen katu ja myös valtaväestön on tehtävä joitakin myönnytyksiä onnistuneen integraation vuoksi, mikä on aika selvää. Integraatio ei esimerkiksi toimi, jos niihin joihin toimenpiteet kohdistuvat suhtaudutaan jatkuvasti väkivaltauhkana.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #16

"Integraatio on kaksisuuntainen katu ja myös valtaväestön on tehtävä joitakin myönnytyksiä onnistuneen integraation vuoksi, mikä on aika selvää."

Ihan mielenkiinnosta ja keskustelun konteksti huomioiden, mitähän mahdat konkreettisesti tarkoittaa tehtävillä myönnytyksillä?

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #18

No, vaikka nyt näitä.

"SALMELA-ARON mukaan kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä pitää lähteä ratkomaan rakenteellisilla muutoksilla. Mitä erilaisemmista taustoista lapset ovat, sitä tärkeämpää esimerkiksi on, että varhaiskasvatukseen satsataan.

Mitä tulee maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin, Salmela-Aro on sitä mieltä, että kaupunkeja ja palveluita pitäisi suunnitella niin, että eri taustaiset ihmiset kohtaavat toisiaan mahdollisimman paljon arjessa. Mitä enemmän ennakkoluuloja herättävät asiat tulevat iholle, sitä helpommin niihin tottuu."

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005710818.html?...

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #20

En nyt kyllä valitettavasti näe noilla minkäänlaista yhtymäkohtaa jonkinlaista rinnakkaislakia käsittelevässä keskustelussa.

Enkä kyllä varsinaisesti pidä varhaiskasvatukseen satsaamista tai ihmisten kohtaamiseen panostamista minkäänlaisina myönnytyksinä.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #23

Miten vain, mutta integraation ei voi odottaa kuitenkaan täysin onnistuvan, jos kielteisille asenteille ja ennakkoluuloille ei tehdä mitään, tai niitä ei tunnusteta.

Quraishi-Landes kai tarkoittaa, että onnistuneen integraation vuoksi Suomessakin pitäisi keskustella Ison-Britannian tyylisestä sharian soveltamisesta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #28

Miksi keskustella perustuslain kanssa täydellisessä ristiriidassa olevan järjestelmän soveltamisesta?

Oletko yhtäkkiä tullut sokeaksi tai jotain? Jos jokin on pielessä ja perustuslain vastaista, et sitten enää vastustakaan sellaista? Vai pitäisikö perustuslakia noudattaa selektiivisesti?

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi Vastaus kommenttiin #28

Varmasti noin, vaan kun on edelleen kovin hankala nähdä, miten kielteiset asenteet ja ennakkoluulot liittyvät siihen, noudattavatko kaikki samaa lakia vai eivät.

Tai no, se että aletaan höpistä siitä, miten integraation vuoksi kaikkien ei tarvitsisi noudattaa samaa lakia, on kyllä varsin tehokas tapa lisätä ennakkoluuloja ja asenneongelmia.

Ehdotus on loogisesti melkoinen aivopieru. Ryhmä X integroituu paremmin, jos heidän ei tarvitse integroitua. Sitä puhumattakaan, että meillä olisi varmaan jonossa erilaisia ihmisryhmiä, jotka mieluummin elelisivät omien sääntöjensä mukaan.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #28

Monet musliminaiset ovat raivoissaan Britanniassa koska siellä on voimassa sharialaki. Näin ollen musliminaiset ovat eriarvoisessa asemassa muihin naisiin nähden. Mielestäni shariaa ei pidä hyväksyä, meillä on Suomen siviili- ja rikoslaki käytössä ja se riittää. Vai ajatteletko etteivät musliminaiset tarvitse samoja oikeuksia kuin me muut? Perinnönjaon tasapuolisuus, pukeutumistyylin vapaaehtoisuus, puolison valitseminen, silpomisen välttäminen, omien päätösten tekeminen...

Minusta sharialain hyväksyminen estää integraatiota! Integraatio tapahtuu mikäli tulokkaat joutuvat sopeutumaan Suomen lakeihin ja käytäntöihin. Näin myös juutalaiset ja tataarit ovat tehneet. Sitä vastoin romanien sopeutuminen on ollut hidasta koska yhteiskunta ei ajoissa vaatinut romanilapsilta koulunkäyntiä - Yhteiskunta vetosi heidän liikkuvaan elämäntapaansa. Nyt asiat ovat romanien kohdalla hiljalleen menossa parempaan suuntaan.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #36

Otin kantaa ensimmäisellä vastaukselani Jussilan ylireagointiin, en itse shariaan.

Antero Koski Vastaus kommenttiin #28

Tarkoitatko siirtolaisten kielteisiä asenteita ja ennakkoluuloja? Ja entäs ne ketkä eivät oikeasti haluakkaan itegroitua?
Oman kulltuurin huonoistakin puolista pidetään kiinni, niitä ei valkoinen mies muuta asenteella.
Integraatio tapahtuu vähintään 75%:sti omin voimin ja omasta halusta. Prosenttiluku voi olla todellisuudessa tosin isompikin.
Suomessa pitäisi keskustella sharian soveltamista ihan siellä kotimaassa mistä on tullutkin. Sitä ei tarvita kun ei ole vielä päästy eroon vakuutusyhtiöidenkään shariasta.

Käyttäjän mjkrie kuva
Mika Riekki Vastaus kommenttiin #28

Demokratian ja rauhan elinehto on, että kaikki ovat lain edessä saman arvoisia, silloin erilaisilla etnisillä ryhmillä on edes jokin mahdollisuus tulla toimeen keskenään.

Eriarvoistavilla lailla vain lietsotaan eripuraa ryhmien välille, vaikka yksittäisissä tapauksissa joitain sisäisiä riitoja saataisiinkin ratkaistuksi.

Suuri huolenaihe on juuri etnisten ryhmien väliset pariutumiset. Pitäisikö ei islaminuskoisen puolison myös alistua sharia oikeuteen esim. avioeron suhteen, eikö sen pitäis ennemmin toimia toisin päin?

Jouni Hölttä Vastaus kommenttiin #18

Että meitin kulttuurin pitää väistää, vaikka olemme omassa maassa.

Juha Hämäläinen Vastaus kommenttiin #16

#16. Maahanmuutto on ihan yksisuuntainen katu, jollei maasta poistamista lasketa toiseksi kaistaksi.

Muuttaja sopeutuu eikä uusi asuinmaa. Näin se menee. Integraatio on muuttajan asia. Integraation ehdot asettaa muuttomaa eli sen lait, tavat ja arvot.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #16

Nimenomaan tarkoitti hyväksymistä länsimaissa, pakolla tai ilolla. Eiköhän noita ihmisiä olla tultu vastaan niin pitkälle kuin mahdollista, niin että sopeutumisen ja integraation suhteen he voisivat katsoa peiliin.

Integroituminen on eri asia kuin alkaa toteuttamaan uudistuksia, jotka ovat perustuslain vastaisia, jotta pieni joukko ihmisiä sopeutuisi. Varsinkin silloin, kun siitä pienestä joukosta ei vaatimuksia esimerkiksi sharian soveltamisesta ei ole edes esitetty.

Täälläkin kirjoitetaan paljon täysin asian vierestä, lukematta kommentteja. Sharia ei onnistu Suomessa, se on perustuslain vastainen järjestelmä. Englanti on eri asia, ei kuulu meille. Toisaalta Englannissa ei myöskään ole kirjoitettua perustuslakia.

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

"Pähkähullu nainen uhkailee muslimien tapaan väkivallalla."

Tuo otsikon lainaus ei itse asiassa ollut Quraishi-Landesilta uhkaus tai vaatimus, vaan hän totesi vallitsevan tilanteen. Muslimit joka tapauksessa ovat nyt Euroopassa, ja tavalla tai toisella meidän on opittava elämään yhdessä.

Käyttäjän TomiSolakivi kuva
Tomi Solakivi

No sitten varmaan se tapa on, että Suomessa oleskelevat sopeutuvat noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"Tavalla tai toisella", "pakolla tai ilolla", "so oder so" sanoi mies Braunau am Innistä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

"Minä opetan sinut noudattamaan shariaa, pakolla tai ilolla". Miltä tuntuu, olisiko minkäänlainen uhkaus?

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta Vastaus kommenttiin #25

Noinko Quraishi-Landes siis sanoi?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #30

Oletko jollain tavoin yksinkertainen? Kirjoitat, että sanan "pakko" käyttö ei olisi uhkailua. Annoin esimerkin.

Lue muuten Jaakko Aallon kommentti perustuslaista.

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta Vastaus kommenttiin #32

"Oletko jollain tavoin yksinkertainen?"
Mielestäni en. Oletko sinä jollain tavoin huonotapainen?

Muslimeja on Euroopassa nyt sen verran paljon, ettemme mitenkään voi olla kuin heitä ei olisikaan. Siinä mielessä on pakko päättää miten rinnakkaiselomme järjestämme. Siksi sanon ettei sanaa pakko tarvitse käsittää uhkauksena.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #46

Varmasti olen huonotapainen silloin kun itseään ei yksinkertaisena pitävä ihminen ei ymmärrä mitä sanat tarkoittavat.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Mitä tästä asiasta sanoo perustuslaki:

2 §
Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.
...
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

3 §
Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös valtiontaloudesta.
...
Tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Ei taida nuo jostakin haalitun ulkomaalaisen, ilmeisesti omaa ideologiaansa puffaavan proffan mielipiteet olla oikein Suomen perustuslainmukaisia. Hesari tietysti ummistaa silmänsä näiltä laillisuusasioilta kun se nyt ei tällä kertaa istu heidän agendaansa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Saako lainata valmista tekstiäsi, ilmoitan kyllä lähteen?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Lisätään vielä yksi virke 6 pykälästä:

2 luku
Perusoikeudet

6 §
Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Maanista paranoiaa nähdä Hesarin nyt tässä puffaavan jotain ideologiaa. Juttu on aivan asiallinen, myös kriittinen. Haastateltavan sanomiset on selvästi erotettu tomittajan omasta tekstistä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Joo, ei Helsingin Sanomat mitään puffaa. Kysymys on siitä, että kun lukijoita on monenlaisia, niin pitäähän heitä valistaa siitä, mikä ylipäätään olisi edes mahdollista, jos joku sattuisi sharian soveltamista vaatimaan.

Taitaa Kimmo Sasi olla ainut poliitikko, joka on ottanut asian puheeksi. Se on sikäli hämmästyttävää, että Sasilla on juristin koulutus ja takana kahdeksan vuotta nimenomaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Mikä ihme juuri muslimeista tekee niin tärkeitä, että heille pitäisi järjestää jotain "erityistä" ja täysin perustuslain vastaisesti?

Venäläiset ja virolaiset ovat suurimmat maahanmuuttajaryhmät Suomessa. En ole toisaalta kuullut tai lukenut, ehkä paria poikkeusta lukuun ottamatta, joita en kyllä edes muista, että Suomessa asuvat muslimit olisivat vaatineet sharian soveltamista. Toisaalta en ole kuullut venäläisten tai virolaistenkaan esittäneen mitään erityisiä vaatimuksia.

Helsingin Sanomien juttu on mitä on. Korkein oikeus on toisaalta jo ratkaissut asioita sharian mukaan, viimeksi tässä: KKO:2016:24.

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus

Hyvä kysymys, aika moni on tosin valmis kohtelemaan muslimeita eirtyisellä tavalla meilläkin ihan kielteisessä mielessä. Sen sijaan paikallispolitiikassa vaikuttavat islamin asiantuntijatkin arastelevat, kun tulee puhe siitä että imaameille olisi koulutusohjelma suomalaisissa korkeakouluissa.

Se on ihan totta, ettei esim. muutaman vuoden takaisen islam-illankaan perusteella imaameilakaan näytä olevan kiinnostusta soveltaa meillä shariaa ja hyvä niin.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Itävallassahan tuli voimaan vuonna 2015 "Islamgesetz", jossa ulkomailta palkatut imaamit kielletään, imaameilta edellytetään saksan taitoa ja paikallista itävaltalaista koulutusta.

Nyt kun ulkomailta palkattujen imaamien oleskelulupia ei uusita ja heidät karkoitetaan, niin puheenvuoroon ilmestyy kirjoitus uuden inkvisition alkamisesta ja rasistisesta laista. Minä luin sen lain ja siinä vahvistetaan islamin asema virallisena uskontona Itävallassa. Rasismia huusivat ne, jotka eivät olleet lakia lukeneet, ja perusteluna oli tietenkin, että "juutalaisvainotkin perustuivat lakiin". Näin kätevällä perustelulla voi jättää noudattamatta aivan kaikkia lakeja.

Juha Hämäläinen

#13. Imaamit eivät sovella shariaa Suomessa, koska he eivät ole lainasettaja eivätkä tuomioistuin.

Itävallassa yrittivät ja saavat nyt lähteä. 30-60 uskontuomaria saa yhdensuuntaisen lentolipun. Valitettavasti vielä kerran valtion piikkiin sekin.

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

Mahtoiko blogisti lukea tuota Hesarin artikkelia kokonaankaan...?
Ensinnäkin tuo juttu kertoo yhden islamilaisen oikeuden tuntijan näkemyksen asiasta, josta hän tahtoo että voitaisiin asiallisella tavalla keskustella. Se ei ole muslimiyhteisön vaatimus sharian käyttöön ottamisesta euroopassa. Sen lisäksi sinä suoraan sanotaan esim. että hän ei suosittele rikosasioiden ratkaisemista sharian mukaan. Tämä jättää kaiken, mihin liittyy verta ja suolenpätkiä valtiolllisen oikeuden ratkaistavaksi.

Juha Hämäläinen

#14. Olisiko niin, ettei keskusteluun ole mitään syytä. Maassa on jo laki eikä täällä muuta kaivata. Kerro mistä pitäisi siis keskustella?

Englannissa kokeiltiin tätä sharian rinnakkaiskäyttöä ja tulos oli fiasko. Tulos on, ettei etnisen perusteen mukaan voi olla edes sovitteluistuimia, jotka toimivat omilla säännöillään.

Ihmiset, joille sharialait niin tärkeitä saavat muuttaa maihin, joissa laki voimassa. Niin yksinkertainen on tämä juttu.

Ja kuten Mikkola alla kirjoittaa niin länsimainen oikeus sopii paremmin muslimimaihinkin, jos ajatellaan msiden kansalaisten oikeuksia ja oikeusturvaa.

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

"Englannissa kokeiltiin tätä sharian rinnakkaiskäyttöä ja tulos oli fiasko."

Näinhän Fox, Breitbart ja muut vouhotussivustot väittävät. Totuus on kuitenkin toinen.

Vielä 1940-luvulla oli Suomessakin vielä avioeroa hakevien pakkosovittelu. Kun sitä nyt Britanniassa pienessä määrin käytetään, onkin kyse sitten aivan kivikautisesta tavasta.

Kerropa montako kättä Englannissa on hakattu irti sharian vuoksi? Montako kivitystuomiota annettu?

Jos shariatuomioistuin määrittelee muslimien rukoushetkien määrän ja suunnan, ei se ainakaan minulta ole pois. Mutta voihan sitä joku sitten uhriutua halutessaan.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen Vastaus kommenttiin #51

"Jos shariatuomioistuin määrittelee muslimien rukoushetkien määrän ja suunnan, ei se ainakaan minulta ole pois. Mutta voihan sitä joku sitten uhriutua halutessaan."

Vaikka sinulta noi rukoushetket ei ole pois niin väittäisin että aikamoista haittaa nää julkiset rukoushetket aiheuttaa monessa kaupungissa.

https://www.google.com/search?q=muslims+pray+in+st...

Käyttäjän KronbergLena kuva
Lena Krokberg

Kiitos kysymyksestäsi. Kyllä luin jutun moneen kertaan etu- ja takaperin, sekä varmistin ettei kyseistä juttua ole julkaistu aprillipäivänä.
Luitko itse? Ymmärsitkö lukemasi?

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005714508.html

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta

Luin ja ymmärsin, mutta näemmä eri tavalla kuin sinä.

Minun käsitykseeni vaikutti se, että tekstissä selkeästi sanottiin, että tutkija haluaisi rajata sharian koskemaan vain siviilioikeuden sovitteluun kelpaavia tapauksia eikä rikoksia, jotka jatkossakin tulisi käsitellä virallisessa oikeuslaitoksessa. Sen vuoksi pidin hieman omituisena esittämääsi listaa sharian kauheuksista ja loppukaneettia "Sharia tulee - oletko valmis".

Käyttäjän jpvuorela kuva
Jari-Pekka Vuorela Vastaus kommenttiin #41

Varmasti Euroopassakin on kolkkia, joissa tutkijan idealla olisi hedelmällistä käyttöä. Vähän turha kuitenkin on ehdotella tällaisia Pohjoismaissa, joissa on hyvin yksityiskohtainen kirjoitettu lainsäädäntö ja huomattavan kattava oikeusistuinjärjestelmä.

Käyttäjän KronbergLena kuva
Lena Krokberg Vastaus kommenttiin #41

"Sen vuoksi pidin hieman omituisena esittämääsi listaa sharian kauheuksista"
Kerro meille, mitä ihanaa ja hassua Shariasta löytyy - olen valmis!

Käyttäjän ollimax kuva
Olli Mäntyranta Vastaus kommenttiin #71

Ei siinä mitään ihanaa tai hassua tarvitse olla - enkä niin ole väitänytkään. Eihän Suomen laissakaan mitään ihanaa tai hassua liiemmin ole.
Mutta jos puhe on siitä, voitaisiinko sitä käyttää ohjeena sovitteluun kelpaavissa tilanteissa, on minun mielestäni aika turhaa alkaa puhua kaulojen katkaisemisesta.

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Kannattaa muuten katsastaa tuon jutun kommentit. Enpä muita milloin joku artikkeli olisi saanut noin totaalisen tyrmäyksen. Kun äsken vilkaisin, kommentteja oli suunnilleen viisi- ja puolisataa, käytännöllisesti katsoen kaikki suhtautuivat juttuun kielteisesti, ellei suorastaan tyrmäävästi ja alkupään tyrmäävien kommenttien kannattajia oli liki 4 000. Vähänkään vastuuntuntoinen toimittaja alkaisi tuon perusteella rustata anteeksi- ja eronpyyntöä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #54

Sinä se kierrät mediasta ja blogista toiseen tuuttaamassa tuota samaa viestiäsi. Et ymmärrä lehdenteosta ja toimittajan työstä näköjään mitään. Ei ole mitään syytä pyydellä anteeksi tai erota työstään, kun on tehnyt aivan asiallisen jutun, ei tässä ole mitään propagandaa. Toimittaja tai Hesari ei jutussa kannata shariaa eikäedes suhtaudu siihen myötämielisesti. Tuo proffa vaan saa sanoa sanottavansa ja kritiikkiäkin sharialle löytyy jutusta.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Alan Salehzadehin vastaus on, "Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin"

https://salehzadeh.wordpress.com/2018/06/11/ei-sha...

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Kuuluu sarjaan sarjaan suositeltavaa luettavaa. Oli muuten järkevä kirjoitus, eikä likimainkaan ensimmäinen sellainen Salezadehilta.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Puheenvuorossa kirjoitetaan shariasta. Asia on selvä, sen soveltamisesta Suomessa ei ole lausunut mitään kukaan muu kuin pölhö oikeustieteen kandi ja perustuslakivaliokunnan (!) entinen puheenjohtaja Kimmo Sasi.

Jaakko Aalto on ansiokkaasti tuonut esiin, että sharia olisi perustuslain vastainen, ja sen omaksuminen Suomessa olisi siten mahdotonta.

Kyse ei ole integraation edistämisestä tai muusta lässytksestä. Aallon argumentti on validi. Itse asiassa kommentointi olisi jo voinut loppua siihen.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Ihmettelen isosti ettei koko eduskunta "huuda" isoon ääneen että moista kivikautista "lakia" ei tulla ikinä soveltamaan millään tavalla tässä maassa.

Ja kyllähän muslimit vaativat jatkuvasti shariaa myös eurooppaan.
Jos ei halua sitä myöntää niin tota linkkiä ei kannata myöskään avata.

https://www.google.com/search?q=sharia+europe&clie...

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Miksi eduskunta tekisi yhtään mitään jonkun henkilön haastattelun pohjalta? Ei siinä ole mitään asiaa eduskunnalla. Varsinkin siinä instanssissa asian pitäisi olla selvä, eikä tuo lehtiartikkeli mitään muuta.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Niinhän sen pitäisi olla selvä mutta kyllä sharian kannattajia löytyy vihervasemmistostakin. Hattua nostan Häkkäselle että toi julki kantansa siitä.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Johtuisiko siitä, ettei tästä aiheesta kohise kuin häiriintynein rasistijoukko. Ei ole toistaiseksi mitään tekoa reaalimaailman kanssa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Mikähän oikeus sinulla on leimata asiasta kirjoittavat rasisteiksi? Jos, siis jos sinulla on asiasta jotain sanottavaa, koeta parhaasi mukaan korjata ihmisten mahdolliset väärinkäsitykset.

Olet samanlainen pölhö kuin tuo nainen, jonka lausumaksi on kirjoitettu tuo "pakolla tai ilolla". Sinun viestisi eivät koskaan mene perille, koska jatkuvasti pyrit olemaan lajityypillinen päällepäsmäri ja turhasta räksyttäjä.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Jussila ilmoittautuikin heti, kaverilla menee näköjään todella lujaa.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #56

Paljon lujempaa näemmä kuin sinulla, kun pölhöjä kommentteja suosittelet. Kuulut aivan samaan joukkoon Uimosen kanssa, räkyttäjien kaarti kokoontuu välittömästi, jos jotain kommentoi sillä tavalla, joka ei sovi teille ja teidän ns. arvoillenne.

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman Vastaus kommenttiin #57

No kyllä on niin ärtyisää että. Onko islam aiheena sellainen, että se saa jutut karkaamaan lapasesta? En jaksa uskoa, että se olisi Börjen tai minun naamat.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #59

Olisi kiva jos keskustelu olisi rauhallisempaa ja vastapuolta kunnioittavampaa puolin ja toisin. Mutta mikä pakko jonkun Börjen on roiskia tänne jotain "häiriintyneistä rasisteista"? Ei se kovin kumma ole, jos tuollainen asiattomuus ärsyttää.

Perustelemattomissa rasistisyytteissä on sekin huono puoli, että koko sana kärsii inflaation, mikä ei ainakaan ole eduksi rasismin vastaisessa työssä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila Vastaus kommenttiin #59

No, se on sinun mielipiteesi. En kuitenkaan näe mitään syytä vihjailuusi minun suuntaani.

Asian ydin on kaiketi siinä, että kukaan ei ole edes esittänyt sharian soveltamista Suomessa eikä sen soveltaminen olisi perustuslain kanssa sopusoinnussa.

On aika yhdentekevää, mitä tuo professori sanoo tuntematta sen paremmin "länsimaita".

Käyttäjän KaroKankus kuva
Karo Kankus Vastaus kommenttiin #61

Asifa Quraishi-Landesilla on tohtorintutkinto laista Harvardin yliopistosta ja on tällä hetkellä oikeustieteiden professori University of Wisconsin-Madisonissa. Tuntee siis varmaankin ns. länsimaita yhtä hyvin kuin moni täällä, tai luultavasti paremminkin.

Käyttäjän TimoHietanen kuva
Timo Hietanen

Ranskassa ilmestyvä "Politico" -lehti teki laajan tutkimuksen Ranskan islamin-
uskoisten keskuudessa. Otoksessa mukana jo hyvin pitkään Ranskassa asuneita ns.
kotoutuneita ja eri sukupolvia. Noin 25-30 % kannatti kovan islamin agendaa ja
peräti 30-40 % halusi sharialain Ranskan omien lakien ohitse sovellettavaksi.

Herää vain kysymys, edustavatko Suomeen kutsumatta tulleet islamilaisten maiden
turvapaikanhakijat jotain ihan muuta, kuin Ranskan vastaavat? Miten nämä sharian
kannattajat integroituvat tai ylipäänsä arvostavat länsimaisia, liberaaleja
arvojamme, joita poliittiset johtajamme tuovat joka käänteessä esille ?

Ja shariaa kannattavat massat ovat jo EU:n ytimessä Troijan puuhevosen tavoin.

Käyttäjän AnssiPajala kuva
Anssi Pajala

Shariaa ei tosiaan tarvita Suomeen missään muodossa, mutta akuutimpi ongelma ovat täältä jo löytyvät rinnakkaiset oikeusjärjestelmät. Jehovan todistajien oikeuskomiteakäytäntö nyt yhtenä (ja ehkä myös tärkeimpänä) esimerkkinä. Näissä komiteoissa käsitellään rikosasioitakin tavalla, joka on monissa tapauksissa johtanut uhrin rankaisemiseen, ja ne ovat myös surullisenkuuluisia lasten hyväksikäytön salailusta.

Sääntöuskonnoissa ja uskonnollisessa vallankäytössä on vaikea nähdä mitään myönteistä.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

"Sharia mm. mää­rää, että muslimien on pakollista ru­­koilla viidesti päi­vässä ja että heidät on teloitettava us­konluopi­oi­na, mikäli he eivät tai­vuttelusta huoli­matta suostu sii­hen."

Täyttä hevonpaskaa. Kävin kolmen kuukauden ajan Saudeissa 6 päivänä viikosta tehtaalla, jonne toimitimme järjestelmää. Ennen 8 aamulla autokuski tuli hakemaan hotellilta ja takaisin palattiin siinä 19 tienoilla. Perjantai vapaa ja torstaina lopetettiin siinä 14 tienoilla. Lauantai ja sunnuntai töissä. Jotkut työntekijät kävivät työpäivän aikana rukoilemassa, useimmat eivät. Ketään ei teloitettu. Kaveri (muslimi), jonka kanssa eniten tein hommia, totesi egyptiläisestä sähkäristä, joka kävi ahkerasti rukoilemassa, että hän käy rukoilemassa, koska silloin ei tarvitse tehdä töitä. Kieltämättä, jos joutuu koko ajan työskentelemään vähintään 40 asteen lämmössä, kiusaus tauolle voi olla houkutteleva.

Jos rukoilemattomat teloitettaisiin, vähiin kävisi työvoima muslimimaissa.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

Siinä hiukan sekaannusta. Päivittäisistä viidestä rukouksesta ei muslimi ainakaan Saudi-Arabiassa kyllä tingi, vaikka joitain poikkeuksiakin olisi.
Teloittaminen tulee tietoisesta islamista luopumisesta. Siihen sisältyy myös kaikkien sukusiteiden katkaiseminen ja kuka tahansa sukulainen on luvallinen poistamaan suvun ylle tulleen häpeän.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Todennäköisesti olet oikeassa. Mutta blogistin veto oli kyllä täysin laukalla.

Rehellisesti sanottuna ei Saudi-Arabia minunkaan suosikkejani ole. 1994 vielä menetteli vaikka 3 kuukautta oli kyllä ihan liikaa. 2002 ilmapiiri oli jotenkin ahdistavampi mutta eihän silloin tosin ollut kuin vajaa vuosi WTC iskuista. Sen takia ilmeisesti viranomaiset olivat tavallista yliherkempiä. Autokuski näytti heti, kun aioin ottaa valokuvia, että se ei ole hyvä ajatus. Itävaltalaiskaveri joutuikin pidätetyksi, kun sattui kuvaamaan kadulla puolustusministeriön rakennuksen edessä... Onneksi parin tunnin jälkeen löytyi englantia osaava kaveri, jolla oli riittävästi nappeja kauluksessa.

Käyttäjän KronbergLena kuva
Lena Krokberg

HS tänään 11.6.2018

Wisconsinin yliopiston oikeustieteen professori Asifa Quraishi-Landes kertoo Helsingin Sanomille, että muslimien noudattamalle sharia-laille tulisi antaa lisätilaa länsimaissa!

 Muslimien uskonyhteisöjen eristäytyminen on Suomessakin aivan varteenotettava vaaratekijä. Esimerkiksi Tanskassa kehitys on johtanut siihen, että Kööpenhaminassa toimii jo moskeijoita, joissa muslimeja kehotetaan eristäytymään lähes kokonaan muusta yhteiskunnasta, Dahlgren kertoi toukokuussa.

Sharia-laki on aiheuttanut kitkaa myös eduskunnassa, kun oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Jani Toivolan (vihr.) eduskunta-avustaja Nitin Sood ajautuivat väittelemään sharia-lain kohtelusta Suomessa.

98% on sitä mieltä, ettei sharia-laille ole Suomessa tilaa.

https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/670573-j...

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Hege Srtorhaug, Islam - 11. vitsaus, on lukemisen arvoinen teos.
Kirjoittaja käsittelee siinä kiihkottomasti sekä islamin valoisaa että pimeää puolta.

Eurooppalaisten politikkojen ulostulot viimeisen 20 vuoden aikana ovat vähintäänkin mielenkiintoisia.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Ruotsissa Haningen kunnan eräässä esikoulussa esiintyy uskonnollista kiusaamista. 6-7-vuotiaiden nassikoiden ryhmissä on toisia kiusattu esim. sianlihan syönnistä ja että jotkut ovat käyttäneet shortseja, tai että heidän äitinsä ei käytä huiveja.

Ongelma on sen verran suuri, että koulu oli lähettänyt oppilaiden vanhemmille kirjeen jossa kerrottiin, että kiusaaminen liittyy nimenomaan uskontoon.

Ilmeisen hyvin on muslimivanhempien oppi mennyt perille jo 6-vuotiaisiin lapsiin, ei hyvältä näytä. Islamilainen aivopesu toimii.

Asiasta kertoi Expressen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Näin se alkaa toteutumaan. Islam ei ole syyllinen länsimaissa tapahtuviin lakimuutoksiin vaan länsimaalaiset ihan itse tekevät ne.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

Länsimaat tämän kansainvaelluksen ovat mahdollistaneetkin avaamalla rajat ja kuljettamalla laivalla niitä jotka eivät omin avuin pääsisi välimeren yli. Nyt siirtolaisia viedään Espanjaan kun Italia kieltäytyi kunniasta ja ainakin lentokoneella pääsee Suomeen.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Aiheuttaminenkin voi vielä osoittautua länsimaalaisten syyksi.

Käyttäjän KronbergLena kuva
Lena Krokberg

Sharia-laki pitää sisällään:

1. Jihad määriteltynä ”sotana ei-muslimeja vastaan uskonnon perustamiseksi” on jokaisen muslimin ja valtion muslimijohtajan (kalifin) velvollisuus. Muslimijohtajat, jotka kieltäytyvät jihadista, toimivat vastoin Shariaa ja ovat sopimattomia hallitsemaan.
2. Kalifi voi nousta virkaansa kaappaamalla vallan käyttäen voimaa.
3. Kalifilla on vapautus syytteistä koskien erilaisia rikoksia kuten murhaa, aviorikosta, ryöstöä, varkautta, juopottelua ja joissakin tapauksissa raiskausta.
4. Tietty prosenttimäärä Zakatista (hyväntekeväisyysraha) täytyy mennä jihadia varten.
5. Kalifin käskyjen totteleminen on pakollista, vaikka hän olisi epäoikeudenmukainen.

6. Kalifin täytyy olla Muslimi, hän ei saa olla orja ja hänen täytyy olla mies.
7. Muslimiväestön täytyy erottaa kalifi, jos hän kieltää Islamin.
8. Muslimi, joka luopuu Islamista, täytyy tappaa välittömästi.
9. Muslimille annetaan anteeksi murha, joka koskee: 1) uskonluopiota 2) aviorikoksen tekijää 3) maantierosvoa. Kadulla tapahtunut oikeuden toimeenpano ja kunniamurha on sallittua.
10. Muslimi ei saa kuolemanrangaistusta, jos hän tappaa ei-muslimin, mutta hän saa sen tappamalla muslimin.

11. Sharia ei ole koskaan kumonnut orjuutta, seksiorjuutta mutta sääntelee sitä suuresti. Isäntää ei rangaista orjansa tappamisesta.
12. Sharia määrää kuoleman kivittämällä, katkaisemalla kaulan; raajojen amputoimisen, ruoskimisen sellaisista rikoksista kuin aviorikoksen synti.
13. Ei-muslimit eivät ole tasavertaisia muslimien kanssa lain edessä. heidän täytyy mukautua islamin lakiin, mikäli he aikovat olla turvassa. Heitä on kielletty menemästä naimisiin musliminaisten kanssa, nauttimasta julkisesti viiniä tai sianlihaa, lausumasta ääneen kirjoituksiaan tai avoimesti juhlimasta uskonnollisia juhlapäiviään tai hautajaisiaan. Heitä on myöskin kielletty rakentamasta uusia kirkkoja tai rakentamasta niitä korkeammiksi kuin moskeijoita. He eivät saa astua moskeijaan ilman lupaa. Ei-muslimia ei enää suojella, jos hän johtaa muslimin pois Islamista.
14. Ei-muslimille on rikos myydä aseita jollekin, joka käyttää niitä muslimeja vastaan. Ei-muslimit eivät saa kirota muslimia, sanoa mitään halventavaa Allahista, profeetasta tai Islamista tai paljastaa muslimien heikkoja kohtia. Mutta muslimit saavat kirota ei-muslimeita.
15. Ei-muslimi ei voi olla muslimin perijänä.

16. Pankkien täytyy mukautua Shariaan eikä koron veloittaminen ole sallittua.
17. Oikeusistunnoissa ei hyväksytä todista sellaisilta ihmisiltä, jotka työskentelevät alempiarvoisissa tehtävissä, kadunlakaisijoina tai kylpyläpalvelijoina. Alempiarvoisissa tehtävissä työskentelevät naiset kuten ammattimaiset hautajaissurijat eivät voi toimia lastensa huoltajina avioerotapauksissa.
18. Ei-muslimi ei saa hallita – ei edes ei-muslimivähemmistöä.
19. Homoseksuaalisuus rangaistaan kuolemalla.
20. Tyttöjen avioitumisella ei ole ikärajaa. Avioliittosopimus voidaan tehdä milloin tahansa syntymän jälkeen ja voidaan panna täytäntöön 8:n tai 9:n vuoden iässä.

21. Kapinallisuus vaimon taholta mitätöi aviomiehen velvollisuuden elättää häntä, antaa miehelle luvan lyödä vaimoa ja estää vaimoa lähtemästä kotoa.
22. Vain aviomies kykenee ottamaan avioeron ja se on niin helppoa kuin sanomalla : ”Misä eroan sinusta” ja astuu voimaan vaikkakin aviomies ei tarkoita sitä.
23. Aviomiehellä ja vaimolla ei ole mitään yhteistä omaisuutta ja aviomiehen omaisuus ei mene automaattisesti vaimolle miehen kuoleman jälkeen.
24. Vaimo perii puolet siitä, mitä mies perii.
25. Miehellä on oikeus olla jopa neljä (4) vaimoa ja yhdelläkään heistä ei ole oikeutta ottaa avioeroa miehestä – vaikka hän moniavioinen.

26. Myötäjäiset annetaan vastineeksi naisen sukupuolielimistä
27. Miehen on sallittu harjoittaa seksiä orjanaisten kanssa ja taistelussa vangiksi saatujen naisten kanssa, ja jos orjaksi otettu nainen on avioliitossa hänen avioliittonsa mitätöidään.
28. Naisen todistus oikeusistuimessa on arvoltaan puolet miehen todistuksen arvosta.
29. Nainen menettää huoltajuutensa, mikäli hän menee uudelleen naimisiin.
30. Todistaakseen tulleensa raiskatuksi naisella täytyy olla neljä (4) miespuolista todistajaa.

31. Raiskaajaa vaaditaan maksamaan ainoastaan morsiamen hinta (myötäjäiset) ilman, että hänen täytyy mennä naimisiin raiskauksen uhrin kanssa.
32. Musliminaisen täytyy peittää jokainen tuuma kehostaan, jonka katsotaan olevan ”Awrah”, sukupuolielin. Eivät kaikki sharia-koulut salli, että naisen kasvot paljastetaan.
33. Muslimimiehelle annetaan anteeksi, jos hän tappaa vaimonsa siinä tapauksessa, että mies saa vaimon kiinni aviorikoksesta. Kuitenkin päinvastainen ei ole oikeutettua naisille, koska mies ”saattaisi olla naimisissa sen naisen kanssa, jonka luota hänet tavoitettu itse teossa”.
34. Muslimi on velvoitettu valehtelemaan, jos sen tarkoitus on pakollinen. Tämä tarkoittaa sitä, Islamin käskyjen toteuttamiseksi, sellaisen kuin jihadin, muslimi on pakotettu valehtelemaan ja hänen ei tarvitse tuntea mitään syyllisyyden tunteita tai häpeää, joka liittyy tämänkaltaiseen valehtelemiseen.

Ylläolevat sharia-lain kohdat ovat läpileikkaus Islamin laeista, jotka suuret Imaamit ovat säätäneet, kun he ovat vuosien ajan tutkineet ja
tulkinneet Koraania, Hadithia ja Muhammedin elämää.

http://personal.inet.fi/koti/esko.tienhaara/uutisi...

Toimituksen poiminnat